Velká města • 2016

Statutární město Ústí nad Labem

IČO 00081531

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

21.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komunální služby pro Ústí nad Labem
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Plavecký areál Klíše
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
9
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem
Výstavba stadionů
6
Ø4 v odvětví
Zajištění komunálních služeb (čištění a zimní údržba komunikací pro pěší) ve Statutárním městě Ústí nad Labem
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
2
Ø3 v odvětví
„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ave Ústí nad Labem s.r.o.
12 806 056 409
Metrostav a.s.
1 207 500 000
Metall Quatro spol. s r.o.
1 139 066 115
Insky spol. s r.o.
3 44 856 472
Centropol Energy, a.s.
3 26 120 960
Ostatní dodavatelé 30 72 963 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

92%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 89% (16 z 18)
Necenová soutěž 33% (6 z 18)
Dělení zakázky na části 61% (11 z 18)
Elektronická aukce 11% (2 z 18)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 305 101 731
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 799 462 668
Nákupy celkem 2 104 564 399

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 5%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,62

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 50)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 26% (13 z 50)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 50)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 50)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 50)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 50)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 50)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 50)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 55% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,73 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 50)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 50)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 50)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 50)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 50)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 50)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (6 z 50)