Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Ústí nad Labem

IČO 00081531

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komunální služby pro Ústí nad Labem
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø2 v odvětví
Komunální služby pro Ústí nad Labem
Čištění a zametání ulic
3
Ø2 v odvětví
Komunální služby pro Ústí nad Labem
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø2 v odvětví
Opravy místních komunikací a jejich součástí
Práce na opravě silnic
4
Ø6 v odvětví
Komunální služby pro Ústí nad Labem
Úklidové služby
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

11%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
AVE Ústí nad Labem s.r.o.
6 791 208 158
INSKY spol. s r.o.
2 69 206 650
CENTROPOL ENERGY, a.s.
4 35 680 327
STRABAG Rail a.s.
1 19 722 400
Patrik Hart - KUBOTA
1 8 608 000
Ostatní dodavatelé 16 43 749 245

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

85%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 44% (4 z 9)
Necenová soutěž 11% (1 z 9)
Dělení zakázky na části 44% (4 z 9)
Elektronická aukce 11% (1 z 9)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 448 218 594
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 710 838 344
Nákupy celkem 3 159 056 937

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (2 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (2 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 5% (1 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

9%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 35% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,06 (Průměrný počet chyb na zakázku)