Velká města • 2016

Statutární město Karlovy Vary

IČO 00254657

Dobrý zadavatel. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona.

2.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2014 – 10/2019
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
3
Ø3 v odvětví
Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
9
Ø4 v odvětví
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary
Výstavba společenských, správních a kulturních center
8
Ø2 v odvětví
Karlovy Vary, Meandr Ohře - víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
Výstavba pěších lávek
8
Ø6 v odvětví
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ave sběrné suroviny a.s.
1 149 400 504
Ohl Žs, a.s.
1 98 228 000
Eurovia Cs, a.s.
6 83 485 143
Colas Cz, a.s.
6 63 089 529
3xn spol. s r.o.
5 31 789 518
Ostatní dodavatelé 29 157 000 716

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (6 z 21)
Necenová soutěž 0% (0 z 21)
Dělení zakázky na části 14% (3 z 21)
Elektronická aukce 0% (0 z 21)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 589 523 417
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 111 066 093
Nákupy celkem 1 700 589 511

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodavatel v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“
Předchozí zakázka bez nabídek
384 400

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,59

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 48)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (3 z 48)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 48)
Chybné IČO dodavatele 6% (3 z 48)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 48)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 48)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 48)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 19% (9 z 48)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

57%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 76% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 48)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 48)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 48)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 48)
Insolvence dodavatele 6% (3 z 48)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (3 z 48)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (6 z 48)