Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Karlovy Vary

IČO 00254657

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

12.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role
Stavební úpravy zařízení sociální péče
10
Ø4 v odvětví
Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech
Rekonstrukce budov
6
Ø4 v odvětví
Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Karlovy Vary, Meandr Ohře - víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
Různé povrchové práce
8
Ø5 v odvětví
Karlovy Vary - Obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli
Stavební úpravy chodníků
5
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PSG Construction a.s.
1 69 770 634
EUROVIA CS, a.s.
3 35 643 129
3 x N spol. s r.o.
3 34 710 654
Metrostav a.s.
1 33 380 000
COLAS CZ, a.s.
2 28 734 509
Ostatní dodavatelé 14 81 233 944

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 759 400 904
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 691 531 383
Nákupy celkem 2 450 932 287

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (1 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 4% (1 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (2 z 27)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 63% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,96 (Průměrný počet chyb na zakázku)