Malá města • 2016

Obec Dolní Břežany

IČO 00241202

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pavilon učeben, přístavba jídelny, ZŠ Dolní Břežany
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dolní Břežany
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Regionální informační centrum Dolní Břežany
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce budovy č.p. 104, Dolní Břežany
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Odpočinková zóna s veřejnou zelení v Dolních Břežanech
Zahradnické služby
4
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pks stavby a.s.
1 86 883 014
Prominecon Cz a.s.
2 31 427 826
Fastav Bau, s.r.o.
1 17 065 100
M - Silnice a.s.
2 11 500 708
Nepro stavební a.s.
1 10 934 878
Ostatní dodavatelé 6 22 061 651

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 9)
Necenová soutěž 11% (1 z 9)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 9)
Elektronická aukce 0% (0 z 9)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,80

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 15% (2 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (1 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 23% (3 z 13)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (2 z 13)