Malá města • 2016

Město Domažlice

IČO 00253316

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd
Rekonstrukce budov
2
Ø5 v odvětví
Nákup energií 2014 - plyn
Zemní plyn
2
Ø3 v odvětví
Nákup energií 2015 - plyn
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví
Nákup energií 2016 - plyn velkoodběr
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Geosan Stavební a.s.
1 155 735 480
Bis, a. s.
1 27 887 460
Pražská plynárenská, a.s.
2 24 614 734
Pragoplyn, a.s.
1 21 959 988
morez stavební s.r.o.
2 21 680 453
Ostatní dodavatelé 25 96 051 876

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

70%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 38% (3 z 8)
Necenová soutěž 0% (0 z 8)
Dělení zakázky na části 12% (1 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

40%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

36%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 56%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,89

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (3 z 32)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 34% (11 z 32)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 32)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 32)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 32)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 32)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 9% (3 z 32)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 32)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 32)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 3% (1 z 32)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 32)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 32)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 32)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 32)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (4 z 32)