Malá města • 2016

Město Kutná Hora

IČO 00236195

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kutnohorská stavební, s.r.o.
6 41 088 399
Trigema Building a.s.
2 16 692 744
Skanska a.s.
2 14 521 429
Calipsum s.r.o.
2 14 322 153
Pražská plynárenská, a.s.
2 11 852 266
Ostatní dodavatelé 23 68 271 148

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

63%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

51%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 41%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 37)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 37)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 37)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 37)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 37)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 37)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 37)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 37)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 37)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 37)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 37)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 37)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 37)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (3 z 37)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (10 z 37)