Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kutná Hora

IČO 00236195

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovní hala Klimeška - 2. etapa
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
3
Ø5 v odvětví
Sportovní hala areál Klimeška -Kutná Hora
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
9
Ø4 v odvětví
Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO
Rekonstrukce budov
8
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce ulice Česká Kutná Hora
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
3
Ø7 v odvětví
Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2016 a 2017
Zemní plyn
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PKS stavby a.s.
2 110 977 611
Kutnohorská stavební, s.r.o.
6 41 088 400
CALIPSUM s.r.o.
2 14 322 153
AV MEDIA, a.s.
2 7 733 596
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
1 7 462 588
Ostatní dodavatelé 13 34 867 003

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 295 116 849
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 906 965 909
Nákupy celkem 1 202 082 758

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

82%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 4% (1 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 28)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 16% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,96 (Průměrný počet chyb na zakázku)