Malá města • 2016

Město Mariánské Lázně

IČO 00254061

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce budovy bývalé OA pro ZUŠ
Rekonstrukce budov
7
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ul. Palackého – 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 v odvětví
Mariánské Lázně – údržba městské zeleně část 2 - Obvod I b
Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
6
Ø6 v odvětví
Instalace solárního systému na plaveckém bazénu Města Mariánské Lázně
Solární kolektory pro výrobu tepla
3
Ø2 v odvětví
Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - část IV
Zahradnické služby
4
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bauing Kv s.r.o.
7 23 205 550
Colas Cz, a.s.
2 21 225 219
Zbyněk Martinek
1 8 282 698
Zahradní a parková spol. s r.o.
1 7 038 309
Next  Invest  s.r.o.
2 6 481 200
Ostatní dodavatelé 10 22 355 403

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

78%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (3 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 24)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (1 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (1 z 24)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 24)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 24)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (2 z 24)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 24)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 24)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 24)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (4 z 24)