Velká města • 2016

Město Český Těšín

IČO 00297437

Konkurence je nedostatečná. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení zimního stadionu se vznikem víceúčelové sportovní haly“
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín
Energetické a související služby
3
Ø3 v odvětví
"Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa"
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø5 v odvětví
„Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně“
Demolice a zemní práce
3
Ø4 v odvětví
„Zahrada dvou břehů 2013 - 2015“
Stavební úpravy pro komunikace
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
3 56 881 619
Evč s.r.o.
2 30 629 418
Polanský s.r.o.
2 14 277 463
Eurovia Cs, a.s.
1 13 794 380
Staseko Plus s.r.o.
2 11 184 960
Ostatní dodavatelé 19 41 440 809

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 50% (3 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 168 208 650
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 428 336 880
Nákupy celkem 596 545 530

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,13

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (3 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 59% (17 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 10% (3 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

64%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 96% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 3% (1 z 29)