Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Český Těšín

IČO 00297437

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín 2017
Sběr odpadu
2
Ø2 v odvětví
„Zateplení a výměna oken MŠ Okružní“ a „Rekonstrukce MŠ Okružní“
Rekonstrukce budov
3
Ø4 v odvětví
Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská
Stavební úpravy budov mateřských škol
3
Ø5 v odvětví
Zateplení a výměna oken MŠ Hornická
Rekonstrukce budov
3
Ø4 v odvětví
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín
Různé služby
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

25%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
.A.S.A., spol. s r.o.
6 115 621 120
INTOZA s.r.o.
2 18 611 252
Pražská plynárenská, a.s.
7 11 416 825
BDSTAV MORAVA s.r.o.
1 7 000 000
Patrik Kubiczek
1 3 916 800
Ostatní dodavatelé 7 9 745 021

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

82%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 17% (1 z 6)
Necenová soutěž 33% (2 z 6)
Dělení zakázky na části 17% (1 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

60%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 309 565 704
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 564 586 781
Nákupy celkem 874 152 485

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

65%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (3 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 24)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 4% (1 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 24)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

79%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 95% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)