Malá města • 2016

Město Ostrov

IČO 00254843

Dobrý zadavatel. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Město Ostrov – Výběr provozovatele školního stravování
Dodávka jídel
3
Ø2 v odvětví
Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 v odvětví
Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice
Stavební úpravy pro komunikace
10
Ø5 v odvětví
Ostrov – 13. etapa
Práce na opravě silnic
7
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy č. p. 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory
Výstavba domů s pečovatelskou službou
23
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Colas Cz, a.s.
8 28 262 257
Strabag a.s.
5 23 719 113
Metall Quatro spol. s r.o.
4 13 530 137
Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o.
1 11 296 036
Jurica a.s.
8 10 935 149
Ostatní dodavatelé 28 60 454 004

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

65%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 30%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 54)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (1 z 54)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 54)
Chybné IČO dodavatele 7% (4 z 54)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 54)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 54)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 54)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 54)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 54)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 54)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 54)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 54)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 54)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 54)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (7 z 54)