Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Ostrov

IČO 00254843

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Služby spojené s údržbou města Ostrov
Stavební úpravy pro komunikace
1
Ø7 v odvětví
Odpadové hospodářství města Ostrov
Sběr odpadu
1
Ø2 v odvětví
Nový Atletický areál v Ostrově
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
5
Ø5 v odvětví
Údržba městské zeleně
Služby vysazování a údržby zelených ploch
2
Ø4 v odvětví
Údržba městské zeleně
Služby vysazování a údržby zelených ploch
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Marius Pedersen a.s.
2 240 235 065
Lubomír Kříž
3 52 146 601
ALGON, a.s.
2 41 021 380
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
3 29 349 631
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 18 222 222
Ostatní dodavatelé 22 64 268 975

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

58%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 58% (7 z 12)
Necenová soutěž 0% (0 z 12)
Dělení zakázky na části 8% (1 z 12)
Elektronická aukce 0% (0 z 12)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 559 206 952
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 617 048 058
Nákupy celkem 1 176 255 010

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rozšíření agendy IS GINIS, prezentace dat a rozšíření systému IS GINIS o modul pro evidenci smluv
Technické důvody , Vícepráce
1 369 665
Ostrov - 13. etapa - dodatečné stavební práce
Krajní naléhavost , Vícepráce
1 045 683
Ostrov, Parkoviště zadní Lidická - JŘBU - Dodatečné stavební práce v rozsahu ZL 2 a 3
Krajní naléhavost , Vícepráce
245 351
Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu - JŘBU - Dodatečné stavební práce v rozsahu ZL 1
Krajní naléhavost , Vícepráce
222 793
OSTROV - 13. ETAPA - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 2 - ZL 5 a 6
Krajní naléhavost , Vícepráce
200 906

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 35)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

86%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,33 (Průměrný počet chyb na zakázku)