Malá města • 2016

Město Moravské Budějovice

IČO 00289931

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Inex Moravské Budějovice, s.r.o.
2 19 485 508
Eurovia Cs, a.s.
1 11 385 513
Ab Silvretta s.r.o.
1 9 737 785
Pražská plynárenská, a.s.
3 8 675 212
Stabo Mb s.r.o.
1 5 681 218
Ostatní dodavatelé 6 11 664 098

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

82%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka plynu v rámci sdržených služeb dodávky plynu na rok 2014
Neuveden
1 935 576
Dodávka plynu v rámci sdržených služeb dodávky plynu na rok 2014
Neuveden
1 224 300

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (2 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 71% (10 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (1 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (2 z 14)