Velká města • 2016

Město Kroměříž

IČO 00287351

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Rekultivace skládky Lutopecny“
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění
Stavební úpravy školních budov
2
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži
Stavební úpravy školních budov
6
Ø5 v odvětví
Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
IPRM Kroměříž Revitalizace sídliště Slovan II
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Rovina, a.s.
1 53 897 299
Cergomont s.r.o.
1 21 978 831
Mamut - Therm s.r.o.
1 20 120 328
Smo a.s.
1 15 888 091
Hochtief Cz a. s.
1 8 888 123
Ostatní dodavatelé 11 40 130 871

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 17% (1 z 6)
Necenová soutěž 33% (2 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 160 903 545
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 504 813 380
Nákupy celkem 665 716 925

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 11%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,78

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 31% (5 z 16)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

69%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 74% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,23 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (2 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (3 z 16)