Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kroměříž

IČO 00287351

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění
Stavební úpravy školních budov
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Dodávka kompostérů, Kroměříž
Kompostovače
2
Ø2 v odvětví
ENERGETICKÉ ÚSPORY – MĚÚ KROMĚŘÍŽ – B,D
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž
Různé kancelářské zařízení a potřeby
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
CERGOMONT s.r.o.
1 21 978 831
VW WACHAL a.s.
1 15 355 593
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
1 5 192 910
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
1 4 995 010
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.
1 3 445 200
Ostatní dodavatelé 1 1 972 278

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 25% (1 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

40%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 191 961 135
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 004 828 652
Nákupy celkem 1 196 789 786

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

94%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 12% (1 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

33%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)