Velká města • 2016

Město Písek

IČO 00249998

Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

24.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Casta dopravní stavby s.r.o.
8 76 890 383
Strabag a.s.
7 64 259 311
Kočí a.s.
3 53 617 707
E.on Energie, a.s.
2 28 983 858
Colas Cz, a.s.
1 24 418 266
Ostatní dodavatelé 21 123 820 879

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

69%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 16% (3 z 19)
Necenová soutěž 11% (2 z 19)
Dělení zakázky na části 11% (2 z 19)
Elektronická aukce 5% (1 z 19)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 372 407 214
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 604 568 169
Nákupy celkem 976 975 383

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

62%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,87

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (4 z 42)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 26% (11 z 42)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 42)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 42)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 42)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 42)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 12% (5 z 42)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 42)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

44%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,48 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 42)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 42)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (2 z 42)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 42)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 42)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 42)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (12 z 42)