Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Písek

IČO 00249998

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

17.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Úpravna vody Písek
Výstavba úpraven vody
4
Ø5 v odvětví
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání
Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
3
Ø4 v odvětví
Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Písek, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má město Písek majetkový podíl
Elektrická energie
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce Dobrovského ulice v Písku - 2. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SMP CZ, a.s.
1 178 739 437
OHL ŽS, a.s.
1 132 646 700
Casta dopravní stavby s.r.o.
4 50 907 322
E.ON Energie, a.s.
3 49 412 541
KOČÍ a.s.
3 33 448 886
Ostatní dodavatelé 29 131 454 464

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

81%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 28% (7 z 25)
Necenová soutěž 16% (4 z 25)
Dělení zakázky na části 12% (3 z 25)
Elektronická aukce 12% (3 z 25)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 796 983 145
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 905 557 332
Nákupy celkem 1 702 540 477

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

74%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 12%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,24

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (2 z 44)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (10 z 44)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 44)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 44)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 44)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 44)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 44)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 44)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

67%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,53 (Průměrný počet chyb na zakázku)