Malá města • 2016

Město Šternberk

IČO 00299529

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - I. etapa
Rekonstrukce budov
9
Ø5 v odvětví
Šternberk, lokalita ulic Masarykova - Krampolova
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
5
Ø4 v odvětví
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Šternberk a provozovatele majetku města
Elektrická energie
neuveden
Ø4 v odvětví
Město Šternberk – Komunální služby
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
2
Ø3 v odvětví
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Šternberk a provozovatele majetku města
Zemní plyn
neuveden
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavební společnost Navrátil, s.r.o.
5 66 340 227
H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o.
2 27 895 210
Remit s.r.o.
2 17 980 178
Lumius, spol. s r.o.
2 15 048 920
Kareta s.r.o.
2 8 915 312
Ostatní dodavatelé 13 45 792 530

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

89%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 29% (2 z 7)
Elektronická aukce 29% (2 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

58%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,86

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 15% (4 z 26)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (6 z 26)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 26)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 26)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 26)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 26)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 26)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 26)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 26)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 26)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 26)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 26)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 26)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (2 z 26)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 23% (6 z 26)