Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Šternberk

IČO 00299529

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Vyjádření zadavatele

Pochybení dle ÚOHS - na základě námitek byla veřejná zakázka zrušena, nebyla vyměřena žádná sankce ze strany ÚOHS.

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech - naprostá většina veřejných zakázek je veřejně soutěžena, ovšem kritériu hodnotí pouze zakázky zveřejněné ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele a nezohledňuje zakázky malého rozsahu, které jsou veřejně soutěženy a zveřejněny na stránkách města.

Vyjádření zIndexu

Pochybení dle ÚOHS - Potvrzujeme, že v návaznosti na spor u ÚOHS došlo k zrušení zakázky, tedy špatně nastavená soutěž nedoběhla do konce. Snížený zIndex pouze odráží, že zadavatel porušil zákon, když zakázku chybně vypsal.

Podílu zakázek na nákupech - všechna srovnávaná města zadávají zakázky malého rozsahu a mají obdobné podmínky. zIndex pouze zkoumá, zda se jich někde nezadává příliš - tedy zda se město nevyhýbá soutěžím v režimu zákona. Šternerk je v tomto smyslu jen mírně podprůměrný.

za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk
Stavební úpravy budov mateřských škol
6
Ø5 v odvětví
Šternberk - Klášter v proměnách času města Šternberka
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
2
Ø4 v odvětví
Smíšená stezka Šternberk - Babice
Výstavba cyklistických stezek
5
Ø5 v odvětví
Šternberk – lokalita Olomoucká
Výstavba silnic
12
Ø8 v odvětví
Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - interiér
Zařízení interiéru
5
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
4 19 091 693
LINDAUR STAVBY s.r.o.
1 18 618 102
BÁČA, Polička s.r.o.
1 16 324 612
Lumius, spol. s r.o.
1 12 060 125
MODOS spol. s r.o.
4 9 481 256
Ostatní dodavatelé 10 25 413 359

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 5)
Necenová soutěž 40% (2 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 40% (2 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 231 824 894
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 425 951 554
Nákupy celkem 657 776 448

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

57%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (2 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (5 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

36%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 63% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,11 (Průměrný počet chyb na zakázku)