Malá města • 2016

Město Jeseník

IČO 00302724

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Rakord - R & R, spol. s r.o.
1 48 981 928
Staprom Cz, spol. s r.o.
1 43 386 923
Unistav a.s.
1 19 546 957
Pragoplyn, a.s.
2 16 111 524
Evč s.r.o.
1 15 289 254
Ostatní dodavatelé 22 62 670 956

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 75% (3 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (2 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (3 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 28)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 28)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 28)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (1 z 28)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 28)
Insolvence dodavatele 7% (2 z 28)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 28)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (6 z 28)