Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Jeseník

IČO 00302724

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

4.
pořadí
80%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Kvalita dat na profilu zadavatele:

Zakázka: Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník – dodatečné stavební práce Typ chyby: Zakázka nenalezena na žádném profilu


Vyjádření zadavatele: Veřejná zakázka "Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník - dodatečné stavební práce" je zveřejněna na neaktivním profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/pza_zakazka.php?ic=00302724&id=1968, identifikátor na profilu zadavatele: P15V00000228, evidenční číslo zakázky ve VVZ:528356


K chybě došlo zřejmě k nesprávně strojově čitelnému rozhraní veřejné zakázky, které zajišťuje provozovatel profilu zadavatele.


Ing. Jana Gvizdová

Oddělení investic


Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovní hala Jeseník
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
6
Ø4 v odvětví
Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 2. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 1. etapa
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
OHL ŽS, a.s.
1 56 668 163
Technické služby Jeseník a.s.
4 25 156 265
UNISTAV a.s.
1 19 546 957
STRABAG a.s.
1 7 389 192
MROZEK a.s.
1 4 961 552
Ostatní dodavatelé 7 7 602 201

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 86% (6 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 292 288 729
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 398 177 650
Nákupy celkem 690 466 379

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka tepelné energie do objektu č. pop. 1287 v Jeseníku v majetku města.
Technické důvody
1 989 380
Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník – dodatečné stavební práce
Vícepráce
487 918

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

93%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,06 (Průměrný počet chyb na zakázku)