Malá města • 2016

Město Doksy

IČO 00260444

Konkurence je nedostatečná. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce stravovacího pavilonu ZŠ K. H. Máchy
Rekonstrukce budov
4
Ø5 v odvětví
Údržba veřejné zeleně v Doksech a přidružených obcích 2014 - 2018
Zahradnické služby
4
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti domu čp. 19 v Doksech
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Svoz odpadu – město Doksy
Odstraňování a čištění odpadu
2
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu kina Máj Doksy
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bes renova s.r.o.
6 15 917 852
Cl-evans s.r.o.
1 13 358 575
V a N Cl s.r.o.
2 12 117 665
Petr Tamchyna
2 7 113 903
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
1 6 556 799
Ostatní dodavatelé 6 14 851 813

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 60% (3 z 5)
Dělení zakázky na části 40% (2 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

64%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Snížení energetické náročnosti objektu kina Máj Doksy
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody)
6 205 996
JŘBU - Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory, Panská 199, Doksy
Dodatečné práce
1 112 561
JŘBU - Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti domu čp. 19 v Doksech
Dodatečné práce
70 749

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (1 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (4 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 19)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 19)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 19)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 19)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 19)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 19)
Dar od dodavatele politickým stranám 21% (4 z 19)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (3 z 19)