Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Doksy

IČO 00260444

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

43.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty
Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
2
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy
Práce na údržbě silnic
4
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce sportoviště ZŠ K. H. Máchy v Doksech
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti domu čp. 19 v Doksech
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Revitalizace pobřeží Máchova jezera ve Starých Splavech, I. etapa
Výstavba vodních děl
3
Ø8 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
CL-EVANS s.r.o.
1 38 731 369
INGSTAV Doksy s.r.o.
1 11 660 000
Linhart spol. s r.o.
1 9 449 414
Petr Tamchyna
3 7 217 796
STAV-AGENCY s.r.o.
3 6 547 125
Ostatní dodavatelé 5 16 470 071

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 145 562 854
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 272 474 530
Nákupy celkem 418 037 385

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 19% (3 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 19% (3 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 16)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

63%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)