Malá města • 2016

Město Mnichovo Hradiště

IČO 00238309

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovo Hradiště
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
3
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti nové budovy ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy hasičské zbrojnice Veselá u Mnichova Hradiště
Stavební úpravy objektů používaných pohotovostními službami
7
Ø5 v odvětví
Digitalizace kina v Mnichově Hradišti
Audiovizuální přístroje
4
Ø3 v odvětví
Správce hřbitovů v Mnichově Hradišti a Veselé
Údržba hřbitovů
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Telmo a.s.
1 6 777 009
Marhold a.s.
1 4 623 711
Nohynek & Nohynek, s.r.o.
2 3 598 138
D-cinema, s.r.o.
1 1 961 866
Martina Bachová
1 1 770 720
Ostatní dodavatelé 1 1 566 150

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební úpravy hasičské zbrojnice Veselá u Mnichova Hradiště
Dodatečné práce
260 418

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

68%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (1 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 57% (4 z 7)