Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Mnichovo Hradiště

IČO 00238309

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

19.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění komplexního sběru komunálního odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí
Sběr odpadu
2
Ø2 v odvětví
Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vybraných budovách v majetku města Mnichovo Hradiště
Technické projektování
5
Ø4 v odvětví
Modernizace sportoviště Nad parkem
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
4
Ø5 v odvětví
Mnichovo Hradiště - Dobrá voda, Lhotice - vodovod
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Oprava fasády radnice čp.1 Mnichovo Hradiště
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
1 31 990 735
EVČ s.r.o.
1 28 424 982
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
1 12 161 965
Roman Hrdlička
1 11 484 000
PRACOM s.r.o.
1 4 816 304
Ostatní dodavatelé 6 11 758 784

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 116 310 653
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 253 403 385
Nákupy celkem 369 714 038

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (1 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 9% (1 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

68%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 90% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,90 (Průměrný počet chyb na zakázku)