Velká města • 2016

Hlavní město Praha

IČO 00064581

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

35%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy od 1. 2. 2015 do maximálně 31. 7. 2016 s výjimkou MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha - Troja
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø3 v odvětví
Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.11.2013
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø3 v odvětví
Zajištění nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.1.2013
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø3 v odvětví
"Společný objekt Chodovec II"
Výstavba víceúčelových budov
6
Ø4 v odvětví
Stavba č. 40759 "Multifunkční operační středisko Malovanka"
Výstavba víceúčelových budov
12
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pražské služby, a.s.
11 3 284 554 997
Geosan Stavební a.s.
1 529 940 841
Vces a.s.
1 417 690 191
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
5 403 050 230
Eltodo-citelum, s.r.o.
3 329 181 874
Ostatní dodavatelé 234 3 884 062 536

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

73%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 37% (36 z 97)
Necenová soutěž 27% (26 z 97)
Dělení zakázky na části 28% (27 z 97)
Elektronická aukce 7% (7 z 97)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

34%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 8 848 480 685
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 68 834 054 058
Nákupy celkem 77 682 534 743

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

11%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

51%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 16%
Zrušené zakázky 19%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,61

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (3 z 255)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (28 z 255)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 255)
Chybné IČO dodavatele 7% (17 z 255)
Chybné IČO zadavatele 0% (1 z 255)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 255)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (4 z 255)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (26 z 255)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

1%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 1% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,03 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 255)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (2 z 255)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 255)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 255)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 255)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (14 z 255)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (57 z 255)