Large cities • 2018 • past ranking

Hlavní město Praha

IČO 00064581

Procurement journal misses vital information (prices, suppliers..). Buyer has seriously violated procurement law.

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

37%
average 52%
Largest contracts
Industry
Bids
Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2025
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø2 in industry
Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - nová vodní linka (NVL)
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
3
Ø6 in industry
Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův most“
Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů
5
Ø8 in industry
Multifunkční operační středisko Malovanka
Výstavba domů
12
Ø4 in industry
Revitalizace objektu Franze Kafky č.p. 24
Stavební úpravy domů
2
Ø4 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

49%
average 70%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Pražské služby, a.s.
11 14,138,729,177
SMP CZ, a.s.
2 1,262,939,083
SUEZ International SA
1 1,243,724,180
WTE Wassertechnik GmbH
1 1,243,724,180
HOCHTIEF CZ a.s.
1 1,243,724,180
Other suppliers 337 7,271,375,762

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 71%
Tool Contracts count
Extended deadlines 31% (56 from 180)
Nonprice competition 21% (38 from 180)
Lots 12% (21 from 180)
E-auction 4% (8 from 180)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

49%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 32,402,550,819
Unregulated purchases 102,476,178,584
Total 134,878,729,403

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

67%
average 87%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

77%
average 77%
Type of flaw Result
Issued calls without published result 8%
Cancelled contracts 10%
Average requirements modifications count 0.62