Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Hlavní město Praha

IČO 00064581

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2025
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø2 v odvětví
Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - nová vodní linka (NVL)
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
3
Ø6 v odvětví
Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův most“
Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů
5
Ø8 v odvětví
Multifunkční operační středisko Malovanka
Výstavba domů
12
Ø4 v odvětví
Revitalizace objektu Franze Kafky č.p. 24
Stavební úpravy domů
2
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pražské služby, a.s.
11 14 138 729 177
SMP CZ, a.s.
2 1 262 939 083
SUEZ International SA
1 1 243 724 180
WTE Wassertechnik GmbH
1 1 243 724 180
HOCHTIEF CZ a.s.
1 1 243 724 180
Ostatní dodavatelé 337 7 271 375 762

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 31% (56 z 180)
Necenová soutěž 21% (38 z 180)
Dělení zakázky na části 12% (21 z 180)
Elektronická aukce 4% (8 z 180)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 32 402 550 819
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 102 476 178 584
Nákupy celkem 134 878 729 403

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

67%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

77%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,62