Malá města • 2016

Město Benešov

IČO 00231401

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Benešov
Sbírání odpadních vod
4
Ø5 v odvětví
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
15
Ø5 v odvětví
Zateplení souboru budov SO 01 ZŠ Dukelská 1818, Benešov
Stavební úpravy školních budov
6
Ø5 v odvětví
"Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov"
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
1
Ø5 v odvětví
Patrová parkoviště Na Bezděkově - Bezručova II., Benešov
Výstavba parkovišť
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

25%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
1 690 269 000
Pohl cz, a.s.
2 199 726 805
Sládek Group, a.s.
3 30 042 816
B E S s.r.o.
2 9 691 964
Porr a.s.
1 8 642 538
Ostatní dodavatelé 22 80 499 869

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 31)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (3 z 31)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 31)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 31)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 31)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 31)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 31)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 31)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 31)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 6% (2 z 31)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (2 z 31)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 31)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 31)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (2 z 31)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (5 z 31)