Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Benešov

IČO 00231401

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

3.
pořadí
81%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce parteru - Tyršova ulice
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
4
Ø7 v odvětví
Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově - stavební práce
Stavební úpravy budov mateřských škol
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a přístavba ŽS a PŠ Hodějovského Benešov
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy stávajícího objektu na p.p.č.534 v k.ú. Benešov u Prahy - azylový dům - dům služeb sociální prevence
Výstavba stavebních konstrukcí
9
Ø6 v odvětví
Zkvalitnění umělé trávy SK Benešov
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
6
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PRADAST, spol. s r.o.
1 52 680 860
KOČÍ a.s.
1 41 449 883
POHL cz, a.s.
1 27 306 914
SLÁDEK GROUP, a.s.
1 27 306 914
Stavební firma Pazdera s.r.o.
2 17 976 577
Ostatní dodavatelé 15 58 507 819

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (4 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 33% (2 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 035 466 940
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 466 791 486
Nákupy celkem 1 502 258 426

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (2 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (2 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 24)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 4% (1 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 24)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

80%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 90% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,43 (Průměrný počet chyb na zakázku)