Malá města • 2016

Město Kašperské Hory

IČO 00255645

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Základní škola Kašperské Hory, multifunkční tělocvična
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
13
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací Žlíbek a Císařský Dvůr
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø3 v odvětví
Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend
Dodávka programového vybavení
2
Ø1 v odvětví
Kašperské Hory - rekonstrukce ulice Dlouhá - západní část
Stavební úpravy pro komunikace
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

15%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Silba-elstav s.r.o.
1 34 172 535
Vkb stavby s.r.o.
1 4 278 204
Rumpold-p s.r.o.
1 3 231 640
C System Cz a.s.
1 2 402 961
Swietelsky stavební s.r.o.
1 328 182

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Kašperské Hory - rekonstrukce ulice Dlouhá - západní část
Dodatečné práce
328 183

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

65%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (1 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)