Velká města • 2016

Město Šumperk

IČO 00303461

Dobrý zadavatel. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

6.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka.
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
4
Ø3 v odvětví
Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka.
Služby vysazování a údržby zelených ploch
3
Ø5 v odvětví
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka
Údržba pouličního osvětlení
3
Ø4 v odvětví
Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, II.etapa
Výstavba parkovacích garáží
4
Ø5 v odvětví
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky
Výstavba cyklistických stezek
11
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Evják, s.r.o.
1 96 421 792
Údržba zeleně a parků, s.r.o.
1 32 769 465
Ekozis spol. s r. o.
5 32 303 624
Elektroslužby Šumperk s.r.o.
1 28 098 532
Strabag a.s.
2 25 521 677
Ostatní dodavatelé 48 196 686 618

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 32% (9 z 28)
Necenová soutěž 21% (6 z 28)
Dělení zakázky na části 14% (4 z 28)
Elektronická aukce 0% (0 z 28)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 411 801 713
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 381 631 003
Nákupy celkem 793 432 716

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce přednádraží v Šumperku - dodatečné stavební práce č.1
Neuveden
86 700

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

87%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 7%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,32

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 58)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (5 z 58)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 58)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 58)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 58)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 58)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (3 z 58)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 58)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

67%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 69% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,15 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 58)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (1 z 58)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 7% (4 z 58)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 58)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 58)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (5 z 58)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (4 z 58)