Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Šumperk

IČO 00303461

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

2.
pořadí
82%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ (VYUŽITÍ) SMĚSNÉHO, BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, STAVEBNÍHO ODPADU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø2 v odvětví
Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
10
Ø4 v odvětví
Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší
Ubytovací a restaurační budovy
8
Ø4 v odvětví
Nemocnice Šumperk - pavilon B - snižování energetické náročnosti budovy
Tepelné izolace
3
Ø8 v odvětví
Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Šumperku
Stavební úpravy budov mateřských škol
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SITA CZ a.s.
1 65 927 620
VW WACHAL a.s.
1 41 879 789
EKOZIS spol. s r.o.
5 36 730 534
CENTROPOL ENERGY, a.s.
3 19 279 688
NOSTA, s.r.o.
1 18 866 786
Ostatní dodavatelé 22 115 202 395

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 71%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 649 898 066
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 889 005 871
Nákupy celkem 1 538 903 938

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (3 z 33)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (2 z 33)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 33)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 33)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 33)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 33)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 33)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 33)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

90%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,13 (Průměrný počet chyb na zakázku)