Malá města • 2016

Město Říčany

IČO 00240702

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Mlýnský rybník - rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kmenového sběrače "A" a opevnění břehu vodoteče
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
3
Ø5 v odvětví
REKONSTRUKCE ŠTEFÁNIKOVY A RÝDLOVY ULICE V ŘÍČANECH
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
9
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce sportovní haly
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov – II. etapa II
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Porr a.s.
11 58 304 344
Green Place s.r.o.
4 34 415 451
Atos, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
9 34 091 451
Hydro & Kov s.r.o.
1 29 999 999
Sládek Group, a.s.
3 13 807 625
Ostatní dodavatelé 43 108 462 551

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

66%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 19% (5 z 26)
Necenová soutěž 4% (1 z 26)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 26)
Elektronická aukce 8% (2 z 26)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

73%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

44%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 30%
Zrušené zakázky 11%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,68

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (7 z 71)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (16 z 71)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 71)
Chybné IČO dodavatele 11% (8 z 71)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 71)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 71)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (3 z 71)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (3 z 71)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 71)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 71)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 71)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 71)
Insolvence dodavatele 3% (2 z 71)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 71)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 28% (20 z 71)