Velká města • 2016

Statutární město Most

IČO 00266094

Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

14.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Tramvajový přestupní uzel v ul. Nádražní v Mostě
Výstavba silničních mostů
15
Ø5 v odvětví
IPRM DOPRAVA II. - Úprava řešení přednádražních prostor
Stavební úpravy pro komunikace
16
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy v ul. Rozmarýnová 1692, Most
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
7
Ø6 v odvětví
IPRM DOPRAVA II. - informační systém veřejné dopravy
Informační systémy pro cestující
4
Ø1 v odvětví
Dodávky elektrické energie
Elektrická energie
6
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Herkul a.s.
27 62 048 247
Eurovia Cs, a.s.
13 32 885 838
Centropol Energy, a.s.
1 23 876 307
První Hypostav spol. s r.o.
4 19 282 156
Euromont Group a.s.
4 16 718 174
Ostatní dodavatelé 52 115 240 834

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

75%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 26% (7 z 27)
Necenová soutěž 15% (4 z 27)
Dělení zakázky na části 30% (8 z 27)
Elektronická aukce 15% (4 z 27)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

40%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 270 051 564
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 402 798 021
Nákupy celkem 1 672 849 585

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

82%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

76%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 4%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,65

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 105)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 59% (62 z 105)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 105)
Chybné IČO dodavatele 4% (4 z 105)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 105)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 105)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 105)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (6 z 105)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 48% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,79 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 105)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 105)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 105)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 105)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 105)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 105)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (19 z 105)