Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Most

IČO 00266094

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka stravovacích kupónů
Poštovní známky, šekové tiskopisy, bankovky, akciové certifikáty, obchodní reklamní materiály, katalogy a příručky
2
Ø3 v odvětví
IPRM DOPRAVA II. - informační systém veřejné dopravy
Informační systémy
4
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce kulturně-vzdělávacího centra REPRE v Mostě – projektová dokumentace
Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
3
Ø3 v odvětví
PZ Joseph – odbočka z páteřní komunikace + IS
Výstavba vedlejších komunikací
11
Ø7 v odvětví
PZ Joseph – komunikace a IS - II. etapa
Výstavba vedlejších komunikací
4
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Le Cheque Déjeuner s.r.o.
1 28 680 000
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
2 23 875 600
AŽD Praha s.r.o.
1 15 013 119
ARTECH spol. s r.o.
1 14 658 000
CENTROPOL ENERGY, a.s.
1 10 357 051
Ostatní dodavatelé 70 107 804 367

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

39%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 411 505 729
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 350 759 095
Nákupy celkem 2 762 264 824

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

73%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 82)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 1% (1 z 82)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 82)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 82)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 82)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 82)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 82)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 82)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

16%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 34% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,70 (Průměrný počet chyb na zakázku)