Velká města • 2016

Město Cheb

IČO 00253979

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

2.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba průmyslového parku – II. etapa
Výstavba silnic
8
Ø5 v odvětví
Revitalizace sídliště Zlatý Vrch – 1. etapa
Výstavba vedlejších komunikací
5
Ø6 v odvětví
Revitalizace sídliště Zlatý Vrch v Chebu 2. a 3. etapa
Výkopové a zemní práce
7
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce komunikací Švédský Vrch
Výkopové a zemní práce
6
Ø4 v odvětví
MŠ Do Zátiší a 6. ZŠ – zateplení, výměna oken a dveří
Fasády
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Algon, a.s.
9 91 499 385
Stamoza, společnost s ručením omezeným
5 23 060 603
Eurovia Cs, a.s.
2 16 121 993
Šu-str s.r.o.
1 12 395 000
Strabag a.s.
1 10 000 000
Ostatní dodavatelé 29 90 373 095

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 59% (13 z 22)
Necenová soutěž 9% (2 z 22)
Dělení zakázky na části 23% (5 z 22)
Elektronická aukce 77% (17 z 22)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

46%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 244 200 082
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 919 603 221
Nákupy celkem 1 163 803 303

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 12%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,55

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 47)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (3 z 47)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 47)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 47)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 47)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 47)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (2 z 47)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 47)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

78%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 81% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,14 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 47)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 47)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 47)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 47)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 47)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 47)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (5 z 47)