Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Cheb

IČO 00253979

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

6.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení základní školy 1. ZŠ v ul. Americká 36, Cheb
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Areál TJ Lokomotiva - Etapa I – fáze I. A - Hřiště s umělým povrchem
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
7
Ø4 v odvětví
Krajinná výstava 2016 - 2017
Krajinné úpravy
7
Ø5 v odvětví
Revitalizace parku – Městské sady
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
9
Ø5 v odvětví
Rozvoj služeb TC ORP Cheb
Telekomunikační přístroje na přenos dat
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
1 28 365 374
A SPORT PRODUKT s.r.o.
1 22 399 832
Gardenline s.r.o.
1 18 359 672
ALGON, a.s.
7 17 948 634
EUROVIA CS, a.s.
3 10 830 941
Ostatní dodavatelé 25 56 450 676

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

68%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 42% (8 z 19)
Necenová soutěž 5% (1 z 19)
Dělení zakázky na části 5% (1 z 19)
Elektronická aukce 11% (2 z 19)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 357 265 174
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 577 712 173
Nákupy celkem 1 934 977 347

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 38)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 38)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 38)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 38)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 38)
Chybný úřední název zadavatele 3% (1 z 38)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 38)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 38)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

96%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,16 (Průměrný počet chyb na zakázku)