Malá města • 2016

Město Český Brod

IČO 00235334

Dobrý zadavatel. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

45.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Parkoviště P+R Český Brod II
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Kulturní a společenské centrum Český Brod
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce školní jídelny v Českém Brodě
Instalace a montáž vybavených kuchyní
3
Ø5 v odvětví
Pavilon G nemocnice Český Brod
Tepelné izolace
10
Ø6 v odvětví
Snižování spotřeby energie v ZŠ Žitomířská, č.p. 885, Český Brod
Stavební úpravy školních budov
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Barko Invest a.s.
1 15 949 974
Tost.cz, s.r.o.
3 14 864 485
Halko stavební společnost, s.r.o.
1 5 822 806
G&g Building s.r.o.
1 5 519 950
Hb Inpol, s.r.o.
1 5 286 346
Ostatní dodavatelé 9 23 291 132

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 50% (3 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

90%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (1 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (4 z 16)