Velká města • 2016

Statutární město Přerov

IČO 00301825

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023
Služby veřejné silniční dopravy
2
Ø3 v odvětví
Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
2
Ø2 v odvětví
Lávka U Tenisu
Stavební úpravy mostů
1
Ø5 v odvětví
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Přerova
Pojištění
3
Ø2 v odvětví
Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu
Stavební úpravy školních budov
12
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Dopravní a logistická společnost s.r.o.
1 136 781 455
Tesco Sw a.s.
1 113 997 500
Pss Přerovská stavební a.s.
6 27 745 012
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
2 23 819 139
Firesta-fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
2 20 030 337
Ostatní dodavatelé 35 121 812 443

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 444 916 906
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 537 811 051
Nákupy celkem 982 727 957

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

30%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 28%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 47)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 47)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 47)
Chybné IČO dodavatele 4% (2 z 47)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 47)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 47)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 47)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 47)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,09 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 47)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 47)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 47)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 47)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 47)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (2 z 47)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (6 z 47)