Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Přerov

IČO 00301825

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 2027
Služby silniční dopravy
2
Ø2 v odvětví
Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
4
Ø6 v odvětví
Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetické opatření
Stavební úpravy zařízení sociální péče
2
Ø4 v odvětví
Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací
Pojištění odpovědnosti za škodu
2
Ø2 v odvětví
Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019
Elektrická energie
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

25%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ARRIVA MORAVA a.s.
1 525 747 105
PSS Přerovská stavební a.s.
7 55 067 977
Amper Market, a.s.
2 27 877 383
STRABAG a.s.
3 27 178 050
STRABAG AG – odštěpný závod
1 24 813 323
Ostatní dodavatelé 25 89 043 176

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

77%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 30% (6 z 20)
Necenová soutěž 0% (0 z 20)
Dělení zakázky na části 25% (5 z 20)
Elektronická aukce 10% (2 z 20)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 159 862 777
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 494 243 143
Nákupy celkem 1 654 105 920

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 5%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,80

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 31)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 13% (4 z 31)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 31)
Chybné IČO dodavatele 6% (2 z 31)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 31)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 31)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 31)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 31)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)