Malá města • 2016

Město Nová Paka

IČO 00271888

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovně regenerační centrum v Nové Pace
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ul. U Stadionu a revitalizace lokality Jírových sadů
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Kompostárna bioodpadu - technika
Traktory
3
Ø3 v odvětví
Oprava fasády a výměna oken objektu č.p.1, Oprava věže č.p.1, Masarykovo náměstí 1
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Kompostárna bioodpadu – stavební část
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
1 66 534 398
Matex Hk s.r.o.
1 16 250 993
Strom Praha a.s.
1 4 613 000
Dkk Stav s.r.o.
1 3 548 042
Strabag a.s.
1 2 818 070
Ostatní dodavatelé 6 6 893 489

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 9% (1 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (1 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 18% (2 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (1 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (2 z 11)