Velká města • 2016

Město Blansko

IČO 00279943

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Blansko, Salmova 17 – energetické úspory
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku
Stavební úpravy prostorů pro zaměstnance
5
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dvorská 26, Blansko
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Blansko, ulice Nádraží, parkoviště osobních automobilů
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Výměna zdroje vytápění v objektu ZŠ a MŠ Salmova, Blansko
Tepelná čerpadla
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavkom, spol. s r. o.
1 19 825 740
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
2 17 709 615
Reko a.s.
1 13 591 887
Letostav, spol. s r.o.
1 13 494 690
Cergomont s.r.o.
1 7 979 699
Ostatní dodavatelé 11 27 971 226

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 8)
Necenová soutěž 0% (0 z 8)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

31%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 100 572 860
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 933 849 068
Nákupy celkem 1 034 421 928

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební práce – Demolice hotelu Dukla - vícepráce 01
Dodatečné práce
69 174
Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
Neuvedeno

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,08

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (3 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (2 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

22%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 48% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,17 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

63%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 22% (4 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (6 z 18)