Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Bohumín

IČO 00297569

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
BDSTAV MORAVA s.r.o.
3 32 052 503
HAOSPOL s.r.o.
4 29 563 652
Bohumínská stavební s.r.o.
3 26 777 484
Beskydská stavební, a.s.
2 26 666 704
MIJO-STAV stavby s.r.o.
3 22 152 049
Ostatní dodavatelé 40 207 972 648

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

76%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 71% (17 z 24)
Necenová soutěž 0% (0 z 24)
Dělení zakázky na části 17% (4 z 24)
Elektronická aukce 17% (4 z 24)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 594 004 905
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 399 167 431
Nákupy celkem 1 993 172 336

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

79%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 53)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (5 z 53)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 53)
Chybné IČO dodavatele 6% (3 z 53)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 53)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 53)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 53)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 21% (11 z 53)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 43% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,71 (Průměrný počet chyb na zakázku)