Malá města • 2016

Město Třebechovice pod Orebem

IČO 00269719

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy pavilonu 2.stupně
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Generální restaurování NKP Třebechovického betlému
Umělecké služby
1
Ø2 v odvětví
Stavební úpravy objektu čp.528 (Branka)
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Poskytnutí úvěru pro Město Třebechovice pod Orebem na investiční akce
Poskytování úvěrů
2
Ø2 v odvětví
"Třebechovické muzeum betlémů - interiér" II
Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stating s.r.o.
3 6 603 246
Redomo a.s.
3 6 294 600
Ateliéry Bárta s.r.o.
1 6 110 000
Česká spořitelna, a.s.
1 3 546 707
Matex Hk s.r.o.
2 2 712 829
Ostatní dodavatelé 8 9 481 656

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (4 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební úpravy objektu čp. 528 (Branka) – vícepráce
Neuveden
566 186
Stavební úpravy objektu čp. 528 (Branka) – vícepráce
Neuveden
479 892
"Třebechovické muzeum betlémů" - vícepráce
Jediný dodavatel (právní důvody), Krajní naléhavost
310 198
Stavební úpravy pavilonu 2.stupně - vícepráce
Jediný dodavatel (právní důvody), Krajní naléhavost
276 266
Stavební úpravy Kulturního domu – vícepráce
Dodatečné práce
235 091

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,86

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 44% (8 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 11% (2 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 18)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

73%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 17% (3 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 33% (6 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (3 z 18)