Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Třebechovice pod Orebem

IČO 00269719

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy Kulturního domu - II. etapa
Stavební práce
16
Ø5 v odvětví
Vybavení JSDH Třebechovice pod Orebem k řešení následků klimatických změn
Cisternové automobilové stříkačky
3
Ø2 v odvětví
Generální restaurování NKP Třebechovického betlému
Umělecké služby
1
Ø2 v odvětví
Stavební úpravy čp. 528, objekt B (II.NP), Třebechovice p.O.
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy Kulturního domu
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
VALC, s.r.o.
3 11 829 124
SPS - VKP s.r.o.
1 6 843 700
UNI – GIPS spol. s r.o.
3 6 194 831
Ateliéry Bárta s.r.o.
1 6 110 000
MATEX HK s.r.o.
2 2 712 830
Ostatní dodavatelé 4 9 010 533

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 219 598 807
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -164 321 234
Nákupy celkem 55 277 574

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 40%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,80

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (1 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (2 z 16)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

5%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 71% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,64 (Průměrný počet chyb na zakázku)