Malá města • 2016

Město Broumov

IČO 00272523

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
1 44 920 000
Prostavby, a.s.
3 18 006 470
Evč s.r.o.
1 8 718 311
Eurovia Cs, a.s.
1 8 665 496
Kerson spol. s r.o.
1 7 800 146
Ostatní dodavatelé 8 21 649 055

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

79%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 31% (5 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 38% (6 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 19% (3 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 16)