Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Broumov

IČO 00272523

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dopravní terminál Broumov
Stavby sloužící dopravě
3
Ø10 v odvětví
Komunitní dům seniorů
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Komunitní centrum Broumov
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Novostavba smuteční síně Broumov
Stavební úpravy zařízení sociální péče
4
Ø5 v odvětví
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt: Zlepšení tepelně-izolačních vlastností ZŠ Masarykova, Broumov
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PSG DS a.s.
1 15 962 999
BROUMSTAV společnost s ručením omezeným
1 14 416 749
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
1 13 309 228
WRAPPED group Im, s.r.o.
1 9 395 896
KERSON spol. s r.o.
1 7 800 147
Ostatní dodavatelé 6 11 194 890

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 163 327 352
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 269 643 387
Nákupy celkem 432 970 738

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (3 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 23% (3 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

2%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 33% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,25 (Průměrný počet chyb na zakázku)