Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kyjov

IČO 00285030

Konkurence je nedostatečná. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

8%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Regenerace panelového sídliště, U Vodojemu, Kyjov – II. etapa“
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø7 v odvětví
Městská autobusová doprava Kyjov 2017 - 2026
Služby veřejné silniční dopravy
1
Ø2 v odvětví
Příjezdová komunikace ke Šroubárnám Kyjov III
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
"Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov"
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
„Stavební úpravy městské knihovny Kyjov“
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
1 16 610 000
ČSAD Kyjov a.s.
1 16 000 000
Společnost příjezdová komunikace ke Šroubárnám Kyjov III – Porr – MSO servis
1 14 770 716
MSO servis spol. s r.o.
1 13 988 942
Kala, spol. s r.o.
1 13 881 488
Ostatní dodavatelé 6 41 810 326

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 43% (3 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 43% (3 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 243 750 920
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 354 593 566
Nákupy celkem 598 344 486

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Most M08 - ul. Za Humny
Neuveden
8 621 034

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

82%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (2 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 27% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,27 (Průměrný počet chyb na zakázku)