Malá města • 2016

Město Vrchlabí

IČO 00278475

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih-zhotovitel stavby-Fotbalový areál Vejsplachy
Demolice a zemní práce
9
Ø4 v odvětví
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih - zhotovitel - Opatření na Vápenickém potoku
Výstavba odvodňovacích kanálů
10
Ø8 v odvětví
Vrchlabí - Krkonošská ul. I. etapa
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
15
Ø6 v odvětví
Vrchlabí_Jihoslovanská ulice_rekonstrukce komunikace, parkoviště
Práce na opravě silnic
4
Ø5 v odvětví
Vrchlabí, Liščí Kopec "JIH", technická vybavenost pro RD - 1.část
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
9
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
6 131 370 228
M - Silnice a.s.
6 32 524 732
Bak stavební společnost, a.s.
1 16 684 259
Eurovia Cs, a.s.
1 9 506 737
Obis, spol. s r.o.
1 8 555 902
Ostatní dodavatelé 12 40 323 676

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

72%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

94%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (1 z 27)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

71%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 27)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 27)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 27)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 27)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 27)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (3 z 27)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (4 z 27)